Kontakt

Gabinet mieści się w Białymstoku przy ulicy Rzemieślniczej 40/20.