Rejestracja

Rejestracja internetowa. ……………………………..
Lub sms-em pod numerem 606699679. W sms-ie proszę podać imię nazwisko nr. Pesel, proszę wziąć pod uwagę, że rejestracja sms-em potrwa zdecydowanie dłużej niż rejestracja elektroniczna.